TÜRKİYE GÜNDEMİ 

 ALMANYA GÜNDEMİ 

 ISTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 

  BI AWB MENÜLERİ 

 MÜŞTERİ SORULARI YORUMLARI 

 SAVUNMA SANAYİİ STRATEJİSİ 

 FİNANS KRİZİ KOMPLEKS DENGELER 

 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ  

 
 
 

04.10.1954 Ereğli Konya’da doğdum. 1971 Kabataş Erkek Lisesi Fen Bölümünden, 1975 ODTÜ Elektrik Elektronik Mikrodalga Bölümünden, 1978 ODTÜ İşletme Bölümünden ve MBA M. Sc. Bölümünden ‘ Process Control Computers and Process Automation’ tezi ile mezun oldum. 1975 de TEK da 1977 de DSİ Barajlar dairesinde ve DESİYAB da çalıştım. 1978 -1982 de Almanya Braunschweig Teknik Üniversitesinde ‘ Enerji Planlaması; Türkiye ve Dünya da geleceğin Enerji Problemlerinin Analizi ‘konulu doktora tezimi tamamladım ve DPT de Enerji Sektörü ve Yabancı Sermaye Daire Başkanlığı Uzmanı olarak görev aldım. Askerlik görevimi özel kura ile MSB ve Genelkurmay Karargahında F-16, Ulaştırma Uçağı Bilgisayar, Telefon Santralleri Projelerinde görev alarak tamamladım. 1985 de TELETAŞ Endüstri Müh. Müdürü olarak, 1986 da SIEMENS Büyük Projeler Koordinatörü olarak, 1988 de Sınai Yatırım ve Kredi Bankasında Dünya Bankası Kredileri Proje Değerlendirme Uzmanı olarak çalıştım.

1982-1984 yıllarında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde ‘ Computer Models in Operations Research ve Numerical Analysis ’ derslerini verdim.

1988 de YÖK Yabancı Dil Doçentlik Sınavını verdim; ancak Gazete makalesi İlmi olamaz gerekçesiyle sunduğum Savunma Sanayi Projeleri ve Stratejisi konulu tezim kabul görmeyince akademik kariyerime yurt dışında devam ettim.

1989-1990 da ARÇELİK Yatırım Müh. Md. Olarak ve Kayseri Hava İkmal Bakım Merkezi Döner Sermaye Müdürü olarak çalıştım; bilahare kendi Danışmanlık şirketimi kurdum; ancak Körfez Krizi nedeniyle feshederek 1991 de Viyana Belediyesi IT Proje Müdürü olarak görev aldım. 1991-1996 yıllarında Viyana Webster Universitesi İşletme Bölümünde İşletme Matematiği, IT- derslerini, Fachhochschule St.Poelten de IT Computer and Telecommunications Networks; Relational Data Base Management derslerini, Techno_Z Salzburg Üniversitesi Facchochschule Telekommunikation Bölümünde Profesör ve Bölüm Başkanı olarak atandım ve Telekom Şebekelerinin Planlanması dersleri ni verdim.

1994 yılında TCZB İstanbul Bölge Müdür Yrd. Olarak ve 1998 Yılında Yeditepe Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı olarak görev aldım.

1991-2009 yıllarında Berlin, Münih, Viyana, Bern, Den Haag şehirlerinde HP, Siemens, Lucent, Oracle, SAP gibi dünyanın en büyük Teknoloji firmalarına Teknoloji geliştirme ve Yazılım Danışmanlığı yaptım; Eğitimler verdim. GSM WAP GPRS UMTS (3G) Teknolojilerinin Geliştirme, Uygulama ve Standardizasyon Mühendisi, Proje Danışmanı olarak çalıştım.

Yayınlanmamış, çalıştığım firmalara ait birçok teknolojik yeniliğe ve yazılım geliştirilmesine, standardizasyon ve kalite denetimine yönetim süreçlerine katkıda bulundum.

Halen Berlin Viyana ve İstanbul da SAP Danışmanlığı yapmaktayım. SAP ERP BW BI SOA -Kurumsal Kaynak Planlaması , Kaynak Verimliliği ve İş Zekası konusunda ilk Türkçe kitabı yazmak la başladığım Türk gençliğine bilgi aktarmak, Türkiye de yeni yazılım Projeleri üretmek,Telekom ve Bilgisayar şebekeleri kurmak, Yenilenebilir Enerji kaynaklarından Enerji üretmek, Enerji, Telekom, Doğal Gaz Üretim Dağıtım İletim Şebeke Planlaması, Yük Akışları, Telemetrie ile uzaktan sayaç okunması, Güneş Enerjisi Santralleri kurulması,,,,, gibi büyük ölçekli enerji Telekom ulaşım ve finans projelerinin yönetimi, yeni gelişen teknoloji lerin izlenmesi değerlendirilmesi üretimi ve standardizasyonu, doğru dürüst ihtiyaç tanımı yapılarak şartname yazılması, Risk Assessment …konularında uyulamaya yönelik dersler vermek tezler yönetmek, Türk Ekonomisinin kaynak verimliliğini, eğitim ve kalite seviyesinin artırılmasına katkıda bulunacak araştırma tezleri yönetmek, yayınlar yapmak, Türk Ekonomisinin dünya ile bütünleşmesine, dünya refahından daha çok pay almasına, gençler arasındaki yüksek orandaki işsizlik sorununun çözümüne pratik ve uygulanabilir home –office çözümleri üreterek katkıda bulunmak istemekteyim.

Türk Ekonomisinin dünya ekonomisi ile rekabet şansı, hem üretimde hem de tüm tüketim süreçlerin de dört ana temel maliyet unsuru olan

- Enerji – Petrol Elektrik Doğal gaz Güneş Rüzgar Termal Enerji fiyatlarının kaynak verimliliği artışı sağlanarak ve kayıplar azaltılarak ve teminin de güvenlik ve kalite yükseltilmekle,dünya fiyatları seviyesine aşağı çekilmesiyle

Ulaşım ve Haberleşme Maliyetlerinin dünya fiyat seviyelerine aşağı çekilmesiyle

-  Faiz ve finans giderlerinin düşürülmesiyle,

-  Vergilerin dünya ileri ülkelerinin seviyelerinde aşağı çekilmesiyle

-   Serbest Rekabet ve Hukuk güvencesi sağlanmasıyla 

mümkün olabileceğine inanmaktayım.

İlişikte son yayınlanan kitabımdan örnekleri,3G Şebeke Plamnlaması konusunda İngilizce bir White Paper’ımıi ve ‘Finans Krizi Neden Sonuç İlişkileri ve Türkiyenin Geri kalmışlığının nedenleri konulu yeni kitabımdan örnekleri de bilgilerinize sunmaktayım.

2004-2005 yıllarında Prof.Dr.İbrahim Kavrakoğlu ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orata Kademe Yöneticilerine e-MBA, e-Gov, Teknoloji İzleme, Risk Değerlendirme ve Public Private Participation ile Project Financing ve Requirements Definition and International Standards konulu özel eğitimler verdim.

Konyalı olarak Konya Selçuk Üniversitesinde Üniversite Sanayi İşbirliği, KOBİ ler, Project Financing, Technology Development, ARGE Yöntemleri konularında Tekno Park Projelerinde uygulanabilir tez danışmanlığı yapmak, Elektrik, Endüstri, İşletme, Bilgisayar Bölümlerinde dersler vermek, projeler ve Türkçe yayınlar yapmak istemekteyim.

Halen Konya Ereğli ve Mersin Erdemli Belediye Başkanlarından Enerji maliyetlerini azaltacak ve altyapı sorunlarını çözecek Proje Danışmanlığı teklifleri almış bulunmaktayım.

Konya da bir SAP CC-Competence Center Kurulması halinde Konya nın tüm altyapı ve gençlerin işsizlik sorunlarının dünya iş piyasalarında iş bulabilmeleri ile çözülebileceğine inanmaktayım.

Evli ve üç çocuk babasıyım.

Berlin, 18.08.2009

 

CV of

Mehmet Erdas

Senior SAP HANA/Mobility Consultant

 

SAP Solution QM, SAP 4.7ERP& ECC6.0 NW10.0 XI PI ERP  BW7.3 MDM BI IP BPC10.0 BO BI4.0 HANA CRM BI 4.1, Cloud, Hana, Mobility, HR, SCM, Finance and Big Data, Testing, Training, Solution Manager, Project Systems

Principal Consultant Business and IT Solution Arch.

 

Primary Professional Skills/Focus

Dr Erdas`s core specialization activities are Big Data Analytics, Hadoop HANA planning, integration, configuration, and maintenance of existing and future data architecture needs, upgrade to ECC6.0, Enhancement Package EhP Upgrade,Support Pack Stack and SAP Notes, Rollout to a new site or plant, System Integration and System Consolidation, SAP lanscape check using Solution Manager and SAP QM, MaxAttention, Rapid Seployment Solutions, functional and technical Design Specs, major functional and technical enhancements, upgrade to BW7.3 and migrate to HANA, integration of mobile apps, SAP CRM install and upgrade, test methodolody design, critical test cases, visibility/control of key user testing, control of outsourced testers, control of IT Testers, Business Process Re-engineering, Test scoping, test script sql, c, java.. generation, power designer for data modeling, test data preparation and test automation, Review IT Strategy, IT Data Model, Comm Data Model, Customer Experience Management, CEA CEM TPM SQM NPM, IT and Business Model Alignment, PDM, LDM, CDM, Multidimensional Modeling Cube Design, Data Marts, BI-IP, BPC,for HR FI CO ERP BW BI SAP HANA Big Data Analytics for Telecomms, Utilities, Banks, Oil and Gas, Manufacturing Companies.Dr Erdas is  a subject matter expert for the business architecture, framework, development, tools/technologies suite, and will design to assist Business, IT and Operations backend and front end  ETL BO Design Studio  with following skillset:

• 18+ years of diverse experience in designing and managing innovative data solutions back end front end  ETL and Warehousing  for Core Banking and  Financial Services

  experience in managing complete SDLC from architecture to delivery

• Deep hands-on knowledge of data domains Metadata Transactional data Master Data Data Quality  in  Data Management, Data Architecture, Interfaces, Data Quality,Data Cleansing, Master data Upload.

• Knowledge of  database technologies beyond RDBMS - Columnar, JSON/XML, NoSQL, Hadoop

• Broad knowledge of vendor capabilities in data management solutions – MDM, Data Federation, Big Data, Data Quality, Business Intelligence etc.

• Excellent communication skills to collaborate and to present to stake holders architects, IT and functional heads

• xperience in Agile Methodology and Waterfall Model of Software Engineering

• onsite, offshore, near shore Software Development experience

Dr Erdas brings hands on experience in SAP QM-QA and SAP CRM BI-IP TPM for accurate delivery and commitment to agreed business goal-settings and HLD-LLD deliverables under given time frame and budget constraints, human resource limits, based on his keen analytical mind and experience he can manage  very strong stakeholder and customer relationsship management, with very strong communication and presentation skills, thanks to his very good English and German skills like mother tonque. Dr.Erdas worked in global multicultural teams as SAP QM Solution Architect and Solution QM Specialist using QM Customer and as  Ramp Up Coach Cockpit for designing QM Solutions MDM and GRC strategy data quality in food industry, e.g. Boots and M&S Project of Accenture in London, using SAP Enhancement Package 4.7 NW 7.01 SPS06 including the updated NWBC 3.0 in standard for ERP 4.70 EhP4, Business Architect, Solution Architect in SAP ORACLE IBM Sybase Enterprise Architecture BO XI BI4.0  development environment, Big Data Analytics, Upgrade to BW7.3 BW BI IP BPC TPM HANA CRM Integration with 6 Full lifecycle 2 HANA Projects experience, Agile and Scrum– from reviewing functional requirements through transition to support and delivery; designed BEx queries on top of BW Multiproviders – including complex Key Figure definitions using FOX Formulas and Variables. Worked closely with the backend-and frontend teams to ensure Layered Scalable Architecture LSA++ model conforming to data and enterprise architecture standards; built large suites of WebI reports using BICS connections and  Crystal reports/Xcelsius / Dashboards, using BW web services to feed data into the dashboards. Upgraded to BW7.3 and Converted Objects into in Memory Optimized column based data modelling in HANA, and a straight migration, SLT Sybase Landscape Replication process from BO XI to BI 4.0 on the existing BW landscape. Works pro-actively, identifying future risks in introducing a new software technology and standardization of new Applications development, Solution QM Strategy for SAP  enabling for more sustainable Market Share growth and market penetration, to achieve the best ROI, profit maximization with highest investment protection and lowest TCO. As SME-Subject Matter Expert, he can support corporate initiatives by gathering,  analyzing  requirements and recommending SAP and IT best practices, and delivering  end-products that meet business objectives just on time- and on budget, for the enhancements to current  systems,  system  testing  and analysis.  As SME Dr Erdas understands how to work with  SAP Best Practices, with cross-industry experience in business analysis, he knows how to assess   business needs,  define requirements specs, for  HLD_LLD gather   business  requirements to deliver technical implementations just in time. He can  write test scripts using diverse test tools and have an understanding of functional testing with the ability to analyze the results  and  interpret  the  findings to the business as well as technical developers. He can manage SAP BDA HANA BW BI CRM CEM QM projects with technical and functional perspective leading the business to best utilize SAP System analyzing the current processes of the business creating the BPM CDM PDM DWH data Models and databases. He can evaluate the business and functional   requirements   that  require customizations  or  enhancements  to  existing  applications,  products, assisting in developing the System Test scripts and User Test Scripts, developing the MDM TDM Master Data/Transactional data cleansing strategies and enabling the Data Migration strategies between diffrent data base systems Dr Erdas has In-depth   knowledge  of  constructing   KPI’s   and   KQIs balance  scorecards and their business implementations. Dr Erdas has more than  15 years+  hands-on  SAP project expertise: Configurations and business processes for SAP – SEM, SAP HANA BO BI4.0 BDA Platforms.  JDBC ODBC DBConnect BWALEREMOTE SM57 tRFC BW  BI CRM Systems Integration, ABAP.

 

Expertise

 

SAP Basis ECC6.0, Solution Manager 7.1 Enterprise Portal Solution QM, BW BO on HANA, CRM BI IP TPM  BPC, BO Business Solution Architect, Testing/QM, Business Analyse, Projektmanagement etc. As a specialist for SAP Product Strategy and Financial Systems Architecture, trained for in-memory data management for big data, adapting new mobility solutions, systems integration enabling for new products and services derivation, with a keen analytical perspective, experienced with BW on HANA, knowledge of available competitive Core banking Software,  Dr.Erdas can analyze Core Banking Business Processes, identify scope and requirements definition,  matching new Core Banking Software leading to new products and services, knowledge on how to meet new reporting needs  based on new rules of regulatory, propose new products and interfaces, product differentiators and  drivers to create new business cases, demonstrate banking and financial services clients, deriving and adding new value in banking and financial services business value chain, create new business demand with investment protection at  minimum total cost of ownership.

 

Business Areas

 

Cross-Industry| Oil& Gas | Utilities | IT Strategy | Telco | Logistic | Food Industry Consumer Behavior QM| Customer Experience |QM and QoE CEM TPM CEA

 

Roles

 

SME, Solution QM,Lead Developer, MDM Manager , Data Architekt, Project manager, Principal Consultant, Solution Architect, QM, SW Tester, Data Modeler, Big Data Analytics Platform Development HANA CRM TPM Hadoop Integration, User Profile for TPM Bonus Scenario Development

 

Tools

 

SAP4.7 NW ECC6.0 XI PI ERP BW7.3 MDM BI IP TPM BPC10.0 BO BI4.0 CRM HANA System Integration Solution QM SW Development and Test Tools Aquadata Studio, Squirrel, MATLAB, Visio, Power Designer 16.5 SybaseIQ

 

Project Work Experience

 

Activities/Tasks

SAP Senior Business Solution Architect Project Manager Lead Dev.

·         IT Strategy, Metadata MDM Strategy, Business Transformation

·         Solution QM for SAP NW ERP 4.7 and ECC6.0 BW7.3 SAP HANA

·         SAP BW BI IP TPM BPC BW7.3 on  HANA SansouciDB, CRM In Memory Data Management HANA Data Model Design Ramp Up Coach SAP UK Ltd.

·         Business Process Analyse Business Blueprint, Development Test

·         Data Migration & Upgrade

·         Project Manager, Lead developer, SME

·         Data Quality Data Management TPM BI IP BPC CRM IS U BO

·         TPM BI IP MDM IS U BW HANA HR FI CO

·         Systems Integration, ETL, Back-End Front End SAP BW Developer

 

Certificates/Qualifications

·         SAP SCM BW Back End and Front End Solution QM Specialist

·         SAP BW BI IP TPM BPC CRM RDS on HANA

·         SAP ERP SCM BI CRM Certified Technical Solution Consultant since 2004

·         ORACLE 8-11.2 

·         SybaseIQ, Power Designer 16.5

 

Business Areas &Applications

·         Investment Banking, Oil Gas Utilities Telecomms, Food Industry

·         FSA Core Banking Systems

·         Front office trading, TX

·         Smart metering

·         SAP ORACLE Enterprise Software

·         SAP IS U BW Data Migration

·         Oil&Gas Upstream and Downstream

·         BPC BPO Business Process Re-Engineering

·         SAP ERP HR FI CO AC  on BW BI IP BPC GRC

·         Database Design and Data Modeling using PD SQL Scripts

 

 

PROJECTS LIST

Swisscom Bern,  Role; MDM Project Manager

 

Uploading Master Data from many ERP and BW Systems using Open ODS Views Advanced DSOs Composite Providers SPOs HANA BW7.4                                                                                                                                 09/2015-12/2015

GLG Councils  ERP Cloud HANA Big Data HAdoop Hive Eclipse SDN PLM IoT Projects                     01/2014-09/2015

Role. Senior Member Technical Staff

For Clients of GLG Project Consultations Marketing Research Business and IT Strategy Data Strategy Internet of Things Big data analytics HANA Hadoop Customer Experinece management, MDM Metadata Strategy etc..

 

Huawei Ireland SAP HANA ERP BW BI Technology QM Solution Strategy,                                      01/2013 – 11/2013

Research and Development for different Industries

Strategy and Development of a new DB based on SAP HANA Cross-Industrial Solution QM, Big Data In memory QM Solution Architect, Data Model Design, Database Indexing, Performance Benchmarking, Cross-Industry Solution QM Specialist

Description:

Dr.Erdas worked in very complex SAP project environments as Cross-Industry Specialist and Solution QM for strategical planning and systems integration requirements definition, scope and change management, modeling ETL created DSOs Cubes for MI Reporting with keen analytical insight gained hands on SAP project experience, Database Design, performance Optimization, achieved SAP Certification as SAP SCM Solution Consultant, enabling him as Solution QM and Business Solution Architect by SAP UK EMEA to identify KPIs, KQIs to manage and execute the main business strategy goals in SAP ERP NW4.7  BW7.3 on HANA SAP Product Strategy as of 2012 HANA BA RDS, Business Objects NetWeaver04 as the main core for deriving new web services SOA
BI -Datamodelling, InfoObjects, InfoSources, InfoProvider, Sourcesystems, Data Quality, Monitoring, Scheduling and Performance Tuning, Status Tracking STS, Information Lifecycle Management.

 

SAP UK London, Statoil Bergen Norway  BI IP ILIMDAR Ltd.                                                                             01/2012 – 11/2012

Cross-Industry SD and CRM Solution QM Hands on Implementation in Food and Pharma Industry as Solution QM for new Database Development and data modeling based on the business requirements to evaluate how to implement best practice solutions QM of SAP ERP and BW BI OLTP and OLAP Platforms,translated business requirements into solution specific detailed designs and identified gaps and proposed alternative solutions using SD and CRM Modules.Managed all data model design, build & test related activities in all phases of the ELDORADO project, defined, documented and executed the system configuration specifications based on detailed design and functional HLD-LLD specifications. Created new simulated model test environment and tested critical test cases under load  using new sql test scripts and improved the solution design by collaborating with other technical development teams and business analysis teams. . ETL using  JDBC ODBC DBConnect BW ALEREMOTE SM57 tRFC BW  BI CRM Systems Integration, ABAP Customization

Ramp Up Coach BW 7.3 on HANA, CRM RDS BPS to BI IP TPM BPC Migration and DB Design SAP Solution QM for SD HR FI CO AC Modules and BW BI7. 3 

Description:

Dr.Erdas worked in very complex SAP project environments for requirements definition, scope and change management, modeling ETL creatied DSOs Cubes for MI Reporting with keen analytical insight gained hands on SAP project experience, achieved SAP Certification enabling him as HANA Ramp Up Coach and Business Solution Architect by SAP UK EMEA to identify KPIs, manage and execute the main mission critical BW on HANA project tasks to deliver on budget and just in time.SAP BW on HANA Rapid Deployment Solution CRM BI IP TPM GRC BPC mit BO als Front End, In Memory Data Management, SansouciDB. Certified SAP ORACLE BW BI SCM HANA Senior Consultant, Business Solution Architect, Ramp Up Coach for HANA in ELDORADO LLC in Moscow. Creation of In memory Optimized DSOs Cubes Upgrade of BW Systems to BW 7.3 Separation of ABAP and JAVA Stacks, BO BPC GRC SAP Systems Intagration, Solution Manager 7.1, Max Attention.OLTP, OLAP,BW/BI, SEM, SOA, ESOA,ESA, EDW
SAP Product Strategy as of 2012 HANA BA RDS, Business Objects NetWeaver04 as the main core for deriving new web services SOA
BI -Datamodelling, InfoObjects, InfoSources, InfoProvider, Sourcesystems, Data Quality, Monitoring, Scheduling and Performance Tuning, Status Tracking STS, Information Lifecycle Management.

 

ACCENTURE London, ILIMDAR Ltd. London, GLGCouncils.com New York                                      01/2011 – 12/2011

Cross-Industry SAP Manager, SME/QM Senior Berater, MDM Data Modeling Solution QM in Food and Pharmacy M&S and Boots Projects in UK

Description:

·         Cross-Industry System Integration(AIM, QM Solution Design, Project Mgt.) Customer Cockpit and CRM data Modeling, SD TPM  and CRM System Integration, Data Modeling Design

·         Hand on SAP BW HANA BO BI IP BPC CRM HANA Data Modeling, Training Implementation as Solution QM, Accenture Client Projects in Food Industry Predictive Analytics using Estimation Tools, Scoping, Change management, QA, QM Deliverables, IT Business Transformation for Food Industry, Banks, Oil Gas Utilities, Telecomms, ) Master Data Management and GRC CRM

·         Test and  Debugging von SAP and Oracle PL/SQL Stored Procedures, SAP ERP BW BI IP BPS Data Migration HR FI AC  CO

·         Programming in OO ABAP oder Oracle PL/SQL, SQL+

·         Business Lines and Stakeholders Relations (Business Strategy-  IT-Concept Alignment, Estimators Tools, ITIL, Prince2 CATT,..)

·         Programm and Change Management Releasemanagement for SAP QM BW BI IP GRC und BW on HANA in Finance and Food Industry

·         Design Documents HLD LLD, Open Items MM, Sales Orders

·         Business Analysis and Churn Prevention in Telecomms

·         Development Intagration Test of Systems Interfaces, SAP Authorizations, BI IP Lock Concept, System Architecture

·         Technologies: SAP ORACLE ERP BW BI SOA BO BPC

·         SAP BW SEM BPS 3.5 BI 7.0 Certified Solution Consultant SAP BI IP 7.0 Scenario Management, Performance Optimization Tuning, SAP® BI, SAP® BW-BPS , SEM BPS IT- Project Management

·         Professional SAP Trainer BI 7.0 TBW10, TBW20, TBW41, TBW42, TBW45 BI IP BPC BW7.3 on HANA1.0 SP3 SP5 Data Migration

·         ORACLE 11G R2 Migration to HANA CRM BI ; Fusion and Exadata

 

British Gas, Centrica LLC, ILIMDAR Ltd. London                                                                                                     01/2010 – 12/2010

Solution QM, CRM SD IS U Integration Specialist. Lead Developer SAP IS U BW CRM Data Migration and BW Data Model ETL Design

Description:

Task definition: Conceptual development of SAP Solution QM and System Enterprise Architecture using SOA Portal design, apps Web Apps Interfaces Query Design

Implement SAP BW  Portal Integration, NetWeaver2004s, CRM QM Solution design and Systems Integration new HANA IS U BW BO BI- IP TPM CRM Systems Integration, Migration from Siebel. ESRS QM SAP Solution Project Implementation using Agile and Scrum Engagement Methodology, requirements definition and hands on  Implementation of IS U Development

Business Content, Metadaten Repository, SAP-und Non-SAP Quellsysteme und ETL –Tools, ABAP Dictionary, Admin Work Bench, Data Providers Data Sources, InfoAreas BW-Objects, Info Objekte, InfoSets, Info Cubes, DSO, PSA, Idoc Data Quality und Performance Tuning; SAP and ORACLE Certified SCM BW BI Architecture and Systems Integration, Data Quality and Data Management, Cleansing

BO BPC Solution Consultant

SAP Mobility Solutions, Business Analytics and In Memory Data Base Technology SAP HANA Ramp Up Coach and Business Principal Process Consultant

 

GLG Councils.com                                                                                                                                                              03/2009 –02/2010

Core Bankin Software Analysis and Best-Blu  Consulting  with Energy company 

Senior SAP BW BI- IP TPM CRM IS U Consultant Quality assurance and testing Functional unit and system testing

Enhanced the ETL functional specification with regards to SAP target modules, Source legacy data and develop detail transformation&rules&mappings. Developed IS U BW HLD LLD  documented manual processes for semi-automated and manual conversion activity provided business analysis for source system integration to data conversion and assess cleansing impacts, executed data conversion tools including data error handling and data inconsistencies, raised defects and work with the build team where conversion tools were needed; the development of Strategic Direction and Roadmaps for all Enterprise Systems;

the definition of Architecture, Strategy and Standards within the Enterprise Systems Domain; an Enterprise Systems Project Execution Engine resourced by a talent pool deploying applications standards, tools and methods;

the development and maintenance of Enterprise-wide shared components and associated services

 

ILIMDAR Ltd.                                                                                                                                                                    04/2008 – 02/2009

SECKIN Bookstore Publication of a SAP  ERP BW BI SOA BOBJ Book  in Turkish Language (to be published in English in 2009)

TBW45 BI –IP  TBW10, TBW20, TBW41, TBW42

BW-BI 7.0 Introduction  by Eprimo  Electricitysupply-Discounter  of RWE TPM CRM BI IP

• Sales Support  Project- Acquisition, Offer-Bid tendesr Document for BBC, EverQ Sun Energy Supplier

• Planning Infrastructure BW3.5 , Migration to SAP BI,7.0 SAP NetWeaver2004s- BI7.0- Integrated Planning, using BC –MDM-MDR- XI- Adapters UDC UDI und DB Connect, Extraction,  Staging, Transformation und Loading of planning data.

• Customizing and Execution of  Planning  Functions

• Inpur Ready  Planning Queries, BEX Query Designers and WAD Web Application Designer, Locking Mechanisms

• Integration of STS-Status Tracking Systems for Monitoring of Planning processes.

 

Shell (Cap Gemini Consulting N.V.)                                                                                                                                05/2007 – 04/2008

Global long-term LNG Planning

• Requirements definition and Analysis

• Scenario Management using SAP BW  BI IP BPS BI 7.0, CRM Non-SAP Data Source, Integrated  Planing/ Simulation using Excel  csv.Templates Datasources,  Orbiter as Optimizer for Planing data. Define InfoObjects, DSOs, Info Cubes, Aggregates; Reporting tricks BBS, Querydesigner, and Web Analyzer. Project Training on TBW10, TBW20, TBW41, TBW42, TBW45.

• Shell Global LNG Planing-Raw data refining, identifying master data and key figures, attributes, dimensions, data model design of BI.IP TPM Funneling  Business Processes CRM Systems Integration

• Datamodelling, Info Objects, DSO, Info Cube, Hierarchy Text Attributes, Dimensioning of Key figures, Line Item Dimensions Defn.

• Non -SAP Sourcesystems-Loading, csv Flat Files.

• Quality Assurance and Test

• Reporting (BEx und Web)

 

WBS Training – Berlin/Stuttgart                                                                                                                                     01/2007 – 04/2007

SAP BW 3.5 BW BPS BI  NetWeaver2004s  Training and Certiciation as Solution Consultant

• On-line hands-on Training via SAP Stuttgart Centre, BW3.5 SEM SCM

  SAP Documentation, SAP Web AS

  ABAP User Exits Screen Selection Web Dynpro

  SAP BW 305 Reporting

  SAP BW310  -TBW10 Basic Concepts and Architecture

  SAP BW 330 Datamodelling

  SAPBW340 -350  TBW 41-42 Deltamanagement und ETL , Datamarts

  SAP BW370 BPS –TBW45 Business Planning and Simulation

  NetWeaver2004s BEx Web Reporting, Admin, Access Rights,

  Datasources  XML, Flatfiles, DB Connect, UDI, SAP XI

  ETL hands-on cases and exercises with all four data source types.

  Preparation of different  Exercises in Groups.

 

 

Conception and Implementation of  SAP BW Systems in Energy(IS-U),Water, Traffic Admin                             02/2005-01/2007

Migration of an Oracle database using DB Connect

Analyse, Conception and Modelling  for SAP BW Introduction, Process, People NetWeaver Integration; Customizing, Roles definition,Access rights definition,, SAP BW 3.5 Net Weaver

  Project management

  Coordinating the ABAP Development

  Datamodelling and Documentation

  Access Rights Limitations and Locking Concept

  Definition of Project Roles

  Business Content (CO, ISU)Activation Drag and Drop

  Connecting external  Datasources (Flatfile, DBConnect)

  Reporting (BEx, Web)Query Analysis

  Internationale Projects  e-Gov. e-MBA.

  Requirements defn., KPIs,  BSCs, Benchmarking, Risk Assessment, Controlling and Project management

  EU- e-Procurement,

  SAP BW FI CO_PA FI -AP/AR,

  e-bidding and tendering, e-learning, e-public Purchasing processes

 

City of Istanbul   and City of Vienna MD-ADV                                                                                                                                                           03/2003 – 05/2005

Analysis, Conception and Implementation of SAP BW 3.5 (Stadtverwaltung)

Decision Support System DSS for Public Private Projects

SAP BI IP TPM CRM PS Systems Integration

  Project Management IT Strategy Metadata Strategy

  Datamodelling and Documentation

  Flatfile Extraction Transform Loading

  Reporting (Bex, Web)and Query Design

  Web Enterprise Portal

  SAP R/3 BW ABAP AWB Basis Admin. BW

 

Aramco                                                                                                                                                                   11/2001-01/2003

SAP IS-U Senior Consultant for programming, budgeting, planning, standardization of IT technologies, PPBS,  Requirements definition of  SAP R/3 MM, FI/CO, HR Modulen, SEM, BI IP TPM CRM IS-U Training 

  Project Planning  and  Program Management

  Coordination of  IT-Strategy, Facilities Planning, Projects Planning

  DW BI Introduction ,  Customization and Roll-out ,

  Security  Back Ups, Network  Data Base Management , SAP BW Reporting Analysis, ModelOLTP, OLAP,BW/BI, SOA, ESOA,ESA, EDW

  Data preparation, data collection, data provision

  Corporate strategy, customers, products / projects, tasks

  Technological Know-How, IT-Strategy, BPM.

  SEM-BI-SOA

  Business Warehousing Architecture,BW-Basissystem, Business Content, Metadaten-Rep.

  Das BW-Datenmodell ,DataSources, Data Quality and Performance Tuning

  Analytical Engine, physical  and  virtual InfoProvider, Infopackages, Scheduling, Monitoring, Status-Tracking

  Extraction und Staging, ETL, PSA und DTP

  BW-Design and Implementation, Partitioning, Indexing, Aggregation, Process Chain

  Information Lifecycle management, real time  decision relevant data selection

  Implementation of    KPIs , BSC- Balanced Scored Cards, Benchmarking

  ITIL, CATT, Back- and Front  End Project-Roles.

  Presentation and Roll Out., PPBS ,  SAP R/3 MM FI CO HR Modules, SEM, IS-U SAP ERP Training.

  Customization, datasources, InfoSources, ETL –Proces Chains, Variables Wizard, DSS, KPIs, Balanced Score Cards, Key Figures Master data, Attribute, Dimensionierung,  Transformation Update Rules, ABAP Routines, MIS.

 

 

SIEMENS, LUCENT                                                                                                                                                            03/1999-10/2001

Middleware, Web Portal development, SAP BW Implementation for technical PLM-Product Line Management

  UMTS Network planning and optimization tool based on Excel, DSS, Documentation, Reporting, Systems Engineering, Technical Pre-Sales Support, Acquisition, Introduction of new OEM new product and technology platform, New features definition, project coordination middleware OEM customization, integration interfaces, Jump-Start Up of WAP server, Content Management, Location Based Services. 

  Product Line Management/System Engineering for 3G Mobile Communications Systems

  Network Planing and Optimization for  Mobile Comm. GPRS_WAP_UMTS Systems

  Firewall, Mobile Radius, RAS-Server, WAP-Gateway, Provisioning Server

  Standards für  IP/Internet, IETF,W3C, RFCs , 3GPP Mobility and LDS

  Short-Cut Solution für Location Based Services via GGSN

  Personalization, BW -and AAA-Brokerage for Mobile WAP-Portal

  Temporary IP-Address as Primary Key for Bandwith and AAA services

  Migration 2G - 3G, call-flows, DENPB-Directory Enabled Policy based networks

  System Response Times ORACLE, MySQL DB-Connection- OCI

  Future proof end –to-end network planning - optimization, queuing models

  All-IP networks, H.323 and SIP for Multimedia Comm., Mobile-IP, Ipv6

  IPsec, PKI, Kerberos, Security Policy, VPN and Tunnelling Protocols

  Diffserv, QoS, Configuration of FR/ATM Backbone usingTelnet

  K1297 Packet flow path follow-up, Systems Integration of diverse OEM Products

  Seabridge 36140 and Newbridge 36170, 36190 EWSD Tests and Config. Handbook

  SAP Trainings SEM MySAP.com

 

 

 

Project Position/Experience Summary

 

Huawei Big Data Analytics R&D Team SAP QM Solution Specialist                                                         01/2013-11/2013

HLD_LLD Requirements Definition Functional Spec  E. Architecture

Smart Customer Care, Customer Experience Management CEM QM

SAP HANA AMStore Solution Design          

 

SAP BI IP Planning Expert STATOIL (U.K.) LTD Bergen                                                                                           01/2012 -10/2012

BusinessProcessSenior Solution Architect SAP (UK) CoE HANA, Ramp Up Coach for HANA, BI IP BPC  BW7.3 RDS CRM  on HANA, Solution Manager7.x                                                                                                                                 

CEO, Exec. Manager ILIMDAR Ltd. BI IP BPC SAP UK HANA Training GLG Research Council        05/2011-12/2011

Expert on SAP BI IP CRM Systems Integration ACCENTURE DIENSTLEISTUNGEN GMBH London   04/2011 -11/2011

BW Developer-IP Business Intelligence Senior Consult. CENTRICA IS U BW Lead Developer UK                07/2009 - 04/2011

GLG Associate SEM CBS BI IPConsultant Self-Employed Consultant -                                                                 07/2009 - 02/2011

IS U BI –IP Consultant Best-Blue Consulting GmbH Germany                                                                                 04/2008 - 07/2009

SAP BI IP Shell LNG Business Intelligence Consultant CAPGEMINI Den Haag Holland                                   11/2007 - 04/2008

Principal Training SAP QM Solution Consultant WBS Training AG Berlin Germany                                           01/2007 - 11/2007

PPP SAP ORACLE Projects Coordinator Municipality of Istanbul- MUSIAD Berlin                                           08/2004 - 11/2007

Freelancer Consultant ILIMDAR Ltd.  Manager SAP SEM, SAP QM Solution Specialist                                  10/2005 - 11/2006

Consultant Senior Engineer PLM SIEMENS AG UMTS Project                                                                               09/1999 - 09/2005

IT and Telecom SAP SEM  Planning Specialist OIL COMPANY ARAMCO                                                         10/2001 - 02/2003

 

 

Skill                                                                                                                     Proficiency             Yrs of Exp             Last Year Used

SAP-BW Front End-BEx Web Analyzer or Rpt Designer                           Expert                        15 Years               2008

SAP-Master Data Management-MDM Design/Development   Expert                        6 Years                 2010

SAP-Strategy Management (SSM)                                                Expert                        9 Years                 2010

SAP-Utilities                                                                                                      Expert                        7 Years                 2010

SAP-Utilities-Collaborative Services Management                                     Expert                        7 Years                 2010

SAP-Corporate Performance Management (CPM)                       Advanced                4 Years                 2010

SAP-Integrated Planing BI IP TPM CRM                                      Advanced                6 Years                 2009

SAP-Oil & Gas                                                                                                   Advanced                6 Years                 2002

SAP-Utilities-Billing                                                                                         Advanced                6 Years                 2010

SAP-Utilities-CRM & Billing                                                                           Advanced                4 Years                 2009

 

Education

 

Prof.Dr.Dipl.Wirtsch.Ing.   Informatics Financial management
Univ.Vienna, TU Braunschweig, M.E.T.U. 1998

 

Dr.soc.oec.Dr.rer.pol.   Integrated Planning Energy Telecomm Finance
TU-Vienna, Univ.Vienna, Webster Vienna, Univ.Salzburg 1993

 

Ph.D B.Sc. M.Sc. MBA   Energy Telecomm. Finance
METU, TU Braunschweig, Univ.
Vienna 1982

 

Honors / Awards

 

SAP & ORACLE Certified Back-End & Front-End
SAP BW BI Subject Matter Expert

 

IEEE Senior Member   DAAD  1978-1982

 

 

Certifications and Diplomas

 

Ph.D in Germany Tech Univ of Braunschweig Lower Saxcony, M.E.T.U  M.Sc. B.Sc. MBA Vienna University, Salzburg University assigned Prof. for SAP QM database development and RDBMS solution test scripts.

 

SAP BW BI NetWeaver 2004s Solution Consultant, Requirements Definition, Business Blueprint,Data Modelling, Planning, Architecture, Design, Implementation, Reporting and Business Process Reengineering of Business Intelligence Projects

 

Languages

 

German – Excellent fluent

English – Excellent fluent

Turkish -  Mother Tongue

 

 

 

       

 

Copyright © 2008 Mehmetrdassapbidanismani.com Tüm Hakları Saklıdır..

Ana Sayfa  |  Güncel  |  Eğitim Danışmanlığı  |  Hr Pr Danışmanlığı  |  Üye Girişi  |  Kitap Siparişi  |  Kitap Oku  |  Yeni Projeler  |  İletişim

 

Web Tasarım ve Kodlama: ATLASDİZAYN.NET