TÜRKİYE GÜNDEMİ 

 ALMANYA GÜNDEMİ 

 ISTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 

  BI AWB MENÜLERİ 

 MÜŞTERİ SORULARI YORUMLARI 

 SAVUNMA SANAYİİ STRATEJİSİ 

 FİNANS KRİZİ KOMPLEKS DENGELER 

 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ  

 
New Page 1
Ana Sayfa  >  FİNANS KRİZİ KOMPLEKS DENGELER  >
      
 
FİNANS KRİZİ KOMPLEKS DENGELER
HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ, FÜZE, UÇAK VE HELİKOPTER İMALATININ TEKNİK, EKONOMİK, FİNANSAL VE KURUMSAL ALTYAPISI NASIL KURULUR?
 
Prof. Dr. Mehmet Erdaş, 26.11.2010 Berlin, Viyana, İstanbul
 
Sen iyilik yap, bilgi üret aktar yaz, Baliğ bilmese de Halik bilir. Türk gençliği ve karar vericiler için düşünüp araştırıp bilgi üretmeye, aktarmaya ve yaymaya devam etmek istiyorum. Ancak yaşadıklarım ve okuyucudan olumsuz tepki almak beni üzüyor ve tembelleştiriyor; zira müşterisi olmayan ne malın, ne hizmetin, ne de fikrin değeri de olmuyor. Dünya ekonomisini de çökerten talep yetersizliği değil mi? Rahmetli Nuri Demirağ, Türkiye de ilk uçak fabrikasını kurduğunda zamanın Türk hükümeti ve Genelkurmayı, Amerikalıların biz size daha iyisini veririz vaatlerine kanmasaydı, bugün Türkiye de en az Batılı ülkeler kadar uçak sanayi ve yan sanayi gelişirdi.
 
Uçak, Havacılık ve Uzay Endüstrisi, tüm diğer ekonomik sektörlerde ve firmalarda biriken teknolojik know-how, bileşik malzeme, organizasyon, standart ve mühendislik bilgisini, sermaye birikimini, araştırma geliştirme potansiyelini kullanır. Yan sanayiniz gelişmemizse, ilgili kalite ve standartlarınız, temel ve bileşik malzeme üretim teknolojileriniz, mühendislik yazılım ve donanım bilginiz, sermaye birikiminiz yetersizse ancak bugünkü gibi hazır alım yaparsınız ve milyarlarca doları her yıl hiç kullanılmayacak olan silahlara öder, aşırı borçlanır ve daha çok güvenlik ararken daha çok esir olursunuz. Türkiye de bugün AKP iktidarı, izlediği ucuz döviz, yüksek faiz, aşırı değerlenmiş TL, ihracattan çok ithalat ve sürekli artan cari açık ve dış borç yükü ile İsrail ve ABD ye AB ye kafa tutamaz ancak el açar, kapalı kapılar arkasında yalvarır ve güçlünün önünde diz çöker. Öyle dayandığı bir sermaye ve teknoloji birikimi, silah gücü olmadan ‘One Minute’ Show ları, din iman masalları ile kimseleri kandıramazsınız. Düğmeye bastı mı yok ederler sizi,  hem de binlerce kilometre uzaktan, daha temel kavramları ve hedefi görülmeden, anlamadan ve kavramadan kurulmasına çaresiz evet dediğiniz füze kalkanı projesi ile anında yok edilebilirsiniz.
 
Havacılık ve Uzay, Füze, Uçak ve Helikopter Sanayinin teknolojik, ekonomik, finansal ve kurumsal alt yapısını kısaca özetleyelim:
 
1-   Ülkede, bölgede ve dünya da yeni bileşik malzeme, elektronik yonga, yüksek hafızalı özel maksatlı VLSI özel chips, süreç denetim, optoelektronik, laser, mikrodalga anten, hassas dişli, türbin ve tahrik teknolojilerini üretebilen, tüm ilgili firmaların hammadde, yarı mamül, tam ürünlerinin, sistemlerinin, kalite ve standartlarının, fiyatlarının, teslim sürelerinin, fiyatlarının izlenerek envanterinin tutulması, yeni ürün, teknoloji değişim ve gelişimlerinin, keşif ve patentlerin sürekli izlenerek güncellenmesi
2-   Kamu ve Özel kurumların iştiraki ile bir finansman havuzu oluşturulması
3-   Hedef, Strateji, Kısa orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlenerek özellikle ülke ekonomisinde mevcut tüm atıl hammadde, kalifiye işgücü ve makine kapasitelerinin son durumlarının, kalite ve standartlarının döküm ve güncel durum tesbiti yapılarak seferber edilmesi; bunun için gerekli finans kaynağının kamu ve özel sektör katılımı ile sağlanması
4-   Hedefler hiyerarşisinde nereden, hangi üründen başlanacaksa, o ürünün prototipinin yapılarak tüm detay tasarım ve üretim süreçlerinin, mühendislik, malzeme, işgücü ve üretim hatlarının belirlenmesi; fiyat, üretim satış ve pazarlama risklerini en aza indirgeyecek ihtiyaçların belirlenerek, uygun kapasite seçiminin yapılması, bütün bu şartları sağlayacak tümleşik yatay ve dikey kurumsal, finansal, idari hukuki ve teknik olarak güvenilir şartnamelerin hazırlanması; ulusal ve uluslar arası fonlardan uygun kaynak temini
5-   İlgili tüm yan sanayilerin, teknoloji, kalite ve standartların otomotiv sanayi başta olmak üzere, tekstil, metal, makine, elektronik ve haberleşme teknolojilerinin iş istihbaratı yöntemleriyle uygun portal ve bilgi bankalarında dökümünün yapılarak kullanımına sunulması
6-   Dünya da ABD, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere, Çin, Rusya, Almanya, Hindistan ve Brezilya, İran gibi Havacılık ve Uzay, Füze, Uçak ve Helikopter Sanayinin teknolojik, ekonomik, finansal ve kurumsal alt yapısına sahip ülkelerle ortak araştırma geliştirme, bilgi alışverişi ağlarının kurulması
7-   Galileo ve GPS Projeleri başta olmak üzere tüm NATO NASA, DARPA, ESA, EADS ve BOEING, ROLLS ROYCE gibi Havacılık ve Uzay, Füze, Uçak ve Helikopter Sanayi konularında çalışan tüm firma kurum ve kuruluşların projelerinin fuarlar, seminerler, açık oturumlar, özel çalıştaylar düzenlenerek izlenmesi, katılımcı gönderilmesi, sürekli periyodik ve raporlama dökümantasyon sisteminin kurulması; bu konularda Üniversitelerde ve sanayi sektörlerinde yeni projelerin teşvik edilmesi, vergi muafiyeti getirilmesi, finans desteği sağlanması
8-   Networking denilen ve şebeke ağlarıyla açık sistem yöntemleriyle haberleşmeyi sağlayacak, AB ve ABD dekine benzer bir geniş bant IT Bilişim altyapısının kurulması ve isteyen herkesin ücretsiz kullanımının sağlanması
9-   Teknoloji, Kalite ve Standart Test ve Kabul Merkezlerinin kurularak profesyonelce işletilmesi; ücret karşılığı Havacılık ve Uzay, Füze, Uçak ve Helikopter Sanayinin ihtiyacı malzeme dayanıklılık testlerinin yapılması, Teknoloji Enstitülerinde rüzgâr tünellerinin elektronik tam otomatik malzeme test analiz ve ölçme merkezlerinin kurulması
10-                   Yatay ve Dikey, Matriks organizasyonları ile azami kaynak verimliliği ve uygun zamanlama ile kapasite seçimi sağlayacak şekilde fon ve nakit akımlarının, insan gücü kaynaklarının proje ve ürün bazında tanımlanarak seferber edilmesi
11-                   Kamuoyunda bu konuda sürekli basın yayın organlarında lay lay lomlar yerine bilgilendirici ve eğitici programlarının yapılması; ülkede zaman ve kaynak kullanımının, tasarruf ve değer bilincinin yeniden yükselen değer haline getirilmesi
12-                   Biz de yaparız; Türk inan çalış güven; Bilgi güçtür, çalışarak katma değer üretmek, yardımlaşmak ve dayanışmak asalettir, imkanlarının üzerinde sürekli borçlanarak aşırı tüketimle yaşamak aşağılıktır, köleliktir; kanaat ve tasarruf ederek sürekli öğrenmek, ahlaklı yaşamak en yüksek fazilettir’ sloganının Fatiha gibi sürekli dilek ve temenni, samimi inanç ve ahlaklı yaşam felsefesi olarak ilk okul sıralarından başlayarak tüm tören ve toplantıların açılışında, sürekli ve gönüllü ulusal ortak iradenin neşeli ve güleryüzlü ortak yaşam sevincinin ifadesi olarak tekrarlanmalıdır.
 
 
SAP ERP BW BI SOA  kitabım başarılı olur, işe yaradığı okuyucu talebi ile kanıtlanırsa Finans krizinin küresel ölçekte neden- sonuç ilişkisini, süresini ve sonuçlarını irdeleyecek ve bu krizin   SAP BI SOA ile nasıl aşılabileceğini, SAP nin gelecekteki ürün stratejisini yazılım destek hizmetlerini ve uygun SAP Ürününün seçilmesi ile yatırım optimizasyonu, ‘corporate growth strategy, flow of funds and risk optimization through rıght decision on financial ratios’ konusunu kitaplaştırmayı ve bu konuda çeşitli doğru ve hatalı uygulanmış proje örnekleri vermeyi düşünüyorum.
 
Bu konuda SAP Global Marketing den doğrudan işbirliği ve destek bekliyorum. SAP Türkiye etkin çalışmadığı için Türkiye deki SAP Pazarı gereğince hızlı büyüyememektedir, çünkü çok yetersiz danışmanlık hizmet kalitesi ve eğitim kanalları seçilip ısrarla sürdürülmektedir.
 
1975 yılından beri Mühendis olarak hiçbir firmaya ve ürüne taraf olmadım. 1978 yılında ODTÜ İşletme Bölümünü de bitirip M. Sc./MBA aldıktan sonra çeşitli Bankalarda (DESİYAB, SYKB, TCZB, STSP-Slovakia) IT Otomasyon Projeleri ve üretici firmalarda( Bühler Miag, VW, Siemens, HP, Lucent, Oracle….), Belediyeler le (İstanbul ,Viyana…) Başbakanlık, DPT, MSB, Gnkurmay da …çalıştım. SAP kadar işletme ve bilişim (IT ve Telekom) teknolojisini başarılı birleştirebileni görmedim. Pazarlama Satış ve Eğitim Politikasını değiştirerek kaliteli danışman ve destek personeliyle hizmet vermesi halinde SAP önümüzdeki yıllarda hızla büyüyebilecektir. Aksi halde küresel finansal krizin belirsizlik girdabında o da yok olacaktır.
 
Krizleri aşmak için gelecekte olası tüm risk ihtimallerinin ihtimal dağılımları kullanılarak önceden öngörülerek hesaplanmasıyla hazırlanmış belirsizliğin üstesinden gelecek çoklu alternatif ‘Management Scenario’ lar üretmek gereklidir. Bunu da ancak SAP BI SOA BOBJ Platformunu etkin kullanarak, back-end de ihtiyaç tesbiti ve modellemeyi çok iyi yapıp ‘Business Content’ ve ‘Metadata Repository’ MDR ve ‘Master Data Management’ MDM  i zenginleştirip hem ABAP hem de Java platformlarını etkin kullanarak BPM leri SOA ile yeni servis tanımlarını Portal de tek giriş noktası olarak birleştirmek , Front-end de ise User interface i ‘Business Objects’ ile daha esnek ve kolay kullanılır hale getirerek yapabilirsiniz.
 
Bu da SAP nin ürün, eğitim, pazarlama ve satış stratejilerinde bir değişikliğe gitmesini, insan kaynakları, hizmet ve ürün kalitesini artırmasını zorunlu kılmaktadır.
 
Geleceği ancak ihtimallerle tahmin etmek mümkündür, ancak kesinlikle bilmek mümkün değildir. 2009-2014 yıllarında dünya da güç dengeleri, sermaye para mal ve hizmet akımları yeniden şekillenecektir. Büyüme stratejileri artık en az enerji tüketip en yüksek getiri sağlayan yenilebilir temiz enerji kaynaklarına, yazılım teknolojisine, ve hizmet sektöründe kalite artışı ve dakikliğe dayandırılacaktır. Aksi halde çevre kirliliği iklim değişikliği, işsizlik, nüfus artışı, gelir dağılımındaki adaletsizlik, talep yetmezliği gibi dünya ekonomisinin yapısal sorunlarını harp etmeden sulh içinde çözmek mümkün olamayacaktır.
 
Gençlerimin gelecek vizyonlarını oluşturmaları ve bilgiye hem de en süratle en etkin, güvenilir, süzülmüş doğrulanmış  bilginin ihtiyaç anında üretilerek depolanıp, anında ihtiyaç duyulduğu yerde seviyede kalitede karar vericilere sunulabilmesi, doğru kararların alınmasına, bunun  sonucunda da  küresel rekabet üstünlüğü ile kalite ve verimlilik artışı sağlanması   sayesinde dünya ekonomik refahından daha çok pay almamıza, hızlı büyümeye ve işsizlik sorununun çözümüne katkı  sağlayacaktır.
 
Kısacası Türkiye bir an önce Hindistan ve Çin in başardığı gibi bilgi teknolojisi alt yapı yatırımlarını yapmaya ve bilişim teknolojisi üretim ve kullanımının yaygınlaştırılmasını başarmaya mahkumdur  ve mecburdur.
 
 
 

 

       

 

Copyright © 2008 Mehmetrdassapbidanismani.com Tüm Hakları Saklıdır..

Ana Sayfa  |  Güncel  |  Eğitim Danışmanlığı  |  Hr Pr Danışmanlığı  |  Üye Girişi  |  Kitap Siparişi  |  Kitap Oku  |  Yeni Projeler  |  İletişim

 

Web Tasarım ve Kodlama: ATLASDİZAYN.NET